Welkom bij de Fact2000 Pro - Veel Gestelde Vragen (FAQ)


De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn hier te vinden.
Gebruik de zoek functie om via één of meerdere woorden een antwoord te vinden op uw vraag.
AUG 9
Kijkt u eerst deze zaken na:

A. Hebt u uw bedrijfsgegevens (adres, werk telefoon nummer, … ) reeds toegevoegd in de algemene instellingen van Fact2000?
Zo niet, voeg deze gegevens toe in het menu bestand > instellingen > algemeen.

B. Druk af via menu bestand > afdrukvoorbeeld en een standaard factuur lay-out van Fact2000. Als de bedrijfsgegevens aanwezig zijn kan de oorzaak liggen bij een door uzelf verkeerd aangepaste lay-out. Bij de standaard factuur lay-outs zullen de gegevens, eens ze ingevult zijn, altijd juist worden afgedrukt.

C. Wanneer u zelf een lay-out aanpaste, kijkt u best deze instellingen na:
  • Of de bedrijfs adres velden nog aanwezig zijn op de lay-out. Deze velden beginnen met 'profielen. ...'

  • Of de bedrijfs adres velden ‘onzichtbaar' staan.
    (selecteer veld > rechts klik, kijk of er een vinkje staat voor ‘zichtbaar')

  • Kijk na of de hoogte van het veld groter is dan 4
    (selecteer veld > rechts klik > instellingen > positie, hoogte)

  • Kijk na of het lettertype niet in de kleur wit staat.
    (selecteer veld > rechts klik > bewerk > lettertype > color)